PC1 Group Insight | Ứng dụng nội bộ của Tập Đoàn PC1
HRM | Phần mềm quản lý nhân sự của PC1- Nomura
HRM | Phần mềm quản lý nhân sự của PC1- Mỹ Đình; Hoàng Mai; Đại Mỗ; Miền Nam
HRM | Phần mềm quản lý nhân sự của PC1- Nàng Hương